Välkommen

Hej och välkommen till Jättens Gömme – en bostadsförening i kungälv.

Är du medlem i föreningen klickar du på Logga in i menyn.

Är du spekulant kan du läsa mer om föreningen under avsnitten
Om föreningen och Spekluant i menyn.


Diplom!


Mot framtiden!

Brf Jättens Gömme tar nu ett stort steg mot framtiden då vi satsar på förnyelsebar energi till uppvärmning och drift av våra byggnader.

Byggnationen av vår nya energilösning startat. Arbetena beräknas pågå till september/oktober. Totalt kommer vi att bygga 400m2 solhybridanläggning kombinerat med 270kW bergvärmeeffekt.

Vi kommer på detta sätta att frigöra oss från kommunens fjärrvärme då vi producerar egen värme. Vi kan även producera egen el till drift av våra gemensamhetsanläggningar.

byggskylt