Om föreningen

Brf Jättens Gömme är beläget i Munkegärde, strax norr om Kungälvs Centrum. Föreningen byggdes 1980-1982. Föreningen består av totalt 93 st hushåll. Våra 10 röda hus innehåller totalt 20 st 2ROK på markplan samt 20 st 3ROK på övre våningen. Föreningen har sedan också 53 st radhus 4ROK fördelat på 14 st huskroppar. Ungefär i mitten av området ligger vår gemensamhetslokal Gömmet. Inne i området finns även grovtvättstuga, snickarbod, 2 soprum, 2 cykelförråd samt gårdsförråd.

Föreningen är uppdelad i tre gårdar; Övre, Mellan och Nedre. Varje gård har två stycken områdesansvariga som de boende kan vända sig till vid frågor eller önskemål.

Föreningen är medlemmar i HSB, men vi sköter all vår tekniska förvaltning själva. I och med att föreningen har valt denna väg så krävs det också stort engagemang från alla boende. När föreningen exempelvis ska målas om, vid fasadrenoveringar, ombyggnationer etc. så görs detta av föreningens medlemmar i väldigt stor utsträckning.

Fyra gånger om året har föreningen gemensamhetsdag; Vår- och höströjardag samt 2 st fastighetsskötardagar. På våra röjardagar träffas varje gård och med gemensamma krafter försöker vi iordningställa vårt område inför kommande vår/sommar samt höst/vinter. På våra fastighetsskötardagar tar vi helt enkelt hand om skötsel av våra byggnader. Vi har 5 st gemensamhetsbyggnader och 7 st garagekroppar. Dessa kräver underhåll varje år.

I och med att föreningen har valt denna väg så sparar föreningen mycket pengar på underhåll och detta ger att vi har en lägre månadsavgift per m2 jämfört med andra likvärdiga föreningar.