Om föreningen

Brf Jättens Gömme är beläget i Munkegärde, strax norr om Kungälvs Centrum. Föreningen byggdes 1980-1982. Föreningen består av totalt 93 st hushåll. Våra 10 röda hus innehåller totalt 20 st 2ROK på markplan samt 20 st 3ROK på övre våningen. Föreningen har sedan också 53 st radhus 4ROK fördelat på 14 st huskroppar. Ungefär i mitten av området ligger vår gemensamhetslokal Gömmet. Inne i området finns även grovtvättstuga, snickarbod, 2 soprum, 2 cykelförråd samt gårdsförråd.

Föreningen är uppdelad i tre gårdar; Övre, Mellan och Nedre. Varje gård har två stycken områdesansvariga som de boende kan vända sig till vid frågor eller önskemål.

Föreningen är medlemmar i HSB, men vi sköter all vår tekniska förvaltning själva. I och med att föreningen har valt denna väg så krävs det också stort engagemang från alla boende. När föreningen exempelvis ska målas om, vid fasadrenoveringar, ombyggnationer etc. så görs detta av föreningens medlemmar i väldigt stor utsträckning.

Fyra gånger om året har föreningen gemensamhetsdag; Vår- och höströjardag samt 2 st fastighetsskötardagar. På våra röjardagar träffas varje gård och med gemensamma krafter försöker vi iordningställa vårt område inför kommande vår/sommar samt höst/vinter. På våra fastighetsskötardagar tar vi helt enkelt hand om skötsel av våra byggnader. Vi har 5 st gemensamhetsbyggnader och 7 st garagekroppar. Dessa kräver underhåll varje år.

I och med att föreningen har valt denna väg så sparar föreningen mycket pengar på underhåll och detta ger att vi har en lägre månadsavgift per m2 jämfört med andra likvärdiga föreningar.

Områdesansvariga finns i lista på sidan förtroendevalda.

Nedre Gården

Nedre Gården består av radhusen 242-248, 250-258, 260-266 samt 268-272 och Röda hus 160-166, 168,174 274-280 och 282-288. Totalt finns det 32 hushåll på gården.

På Nedre Gården finns också 4 garagelängor, gemensamhetshus innehållande snickarbod, cykelrum och verktygsförråd samt ett soprum som också innehåller undercentral och elektronikrum för våra kommande solpaneler.

Mitt på gården finns en lekplats, bänkar att sitta på samt ett tak att sitta under vid dåligt väder.

Mellan Gården

Mellan Gården består av radhusen 194-200, 202-208, 210-216, 218-224, 226-232 samt 234-240 och Röda Hus 176-182 samt 184-190. Totalt finns det 32 hushåll på gården.

På Mellan Gården finns också 2 garagelängor, soprum som också innehåller undercentral, virkesförråd och verktygsförråd. Föreningens samlingslokal Gömmet ligger också på Mellan Gården. I Gömmet finns kök, toaletter, bastu och dusch. Boende har möjlighet att hyra Gömmet för kalas, fest eller vad som helst. Många av våra barn och ungdomar utnyttjar Gömmet för pingisspel och LAN-partyn. I Gömmet finns också vår expedition som för tillfället är öppen tisdagar mellan kl. 18-20.

Mitt på gården finns en lekplats och en gräsyta, där finns även bänkar.

Övre Gården

Övre Gården består av radhusen 134-138, 140-144, 146-152 samt 154-158 och Röda Hus 102-108, 110-116, 118-124 samt 126-132. Totalt finns det 29 hushåll på gården.

På Övre Gården finns också 4 garagelängor samt gemensamhetshus innehållande cykelrum, verktygsförråd samt grovtvättstuga. Boende kan boka grovtvättstugan där det finns en stor tvättmaskin, stort torkrum samt mangel. Man betalar med 5-kronor för att utnyttja grovtvättstugan.

Mitt på gården finns en lekplats och bänkar att sitta. Det finns även en gräsyta